Forbundet frie fotografer

(FFF) ble stiftet i 1974
LES MER
historien bak

Forbundet Frie Fotografer

Forbundet Frie Fotografer (FFF) er en landsdekkende kunstnerorganisasjon for fotografer og billedkunstnere som arbeider med kamerabasert kunst. FFF skal fremme kunstfotografiet i Norge, samt ivareta kunstfotografenes fagpolitiske interesser og forholdet til offentlige myndigheter. FFF samarbeider tett med og har lokaler i 2.etasje over Fotogalleriet i Møllergata 34 (Oslo).

Fagformidling
Formidling av kunnskap om sosiale og økonomiske rettigheter og kunstfaglige støtteordninger for billedkunstnere som arbeider med kamerabasert kunst. FFF arbeider også utadrettet for å formidle kamerabasert kunst til et større publikum, og arrangerer blant annet den årlige Vårutstillingen.

Kompetansesenter
I samarbeid med bl.a. Fotogalleriet arrangerer vi seminarer og faglige fora. Sammen er Forbundet Frie Fotografer og Fotogalleriet en arena for debatt og kamerabasert samtidskunst. Vi tilbyr også våre medlemmer annen service som bl.a. juridisk veiledning, tilgang på fellesverksted, mulighet for å leie atelier i våre lokaler og søke residency i gjennom Focus A-i-R m.m.

Stipendbehandlingen
FFF er ansvarlig for den årlige Fotografenes stipendbehandling, og behandler søknader om stipender (de statlige kunstnerstipend og Garantiinntekter som tilfaller det fotokunstneriske miljøet). Frist for søknader er 15. oktober hver år.
Besøk fffotografer.no
FFF Frie fotografer bilde